Marloes

De droge koeien zijn daarbij ook belangrijk. Dus ook die boxen dagelijks schoonmaken en zorgen voor een comfortabele ligplek. Net als dat het laatste deel van de jongveeopfok ook een pijler is voor een goede uiergezondheid. Daarom neem ik in elk bezoek ook uiergezondheid mee als onderwerp van gesprek. Bewustwording is daarin zo belangrijk. Juist omdat het een samenspel van factoren is, zoals je ook bij Henk Jan ziet.

Marloes

Uiergezondheid gaat om veel factoren, je moet daarvoor veel dingen goed doen. Het ligbed van de koeien bijvoorbeeld is daarbij belangrijk, dat moet goed schoon en droog zijn. Diepstrooiselboxen hebben daarbij de voorkeur. Goed en lang liggen is goed voor de hele gezondheid en indirect dus ook voor de uiergezondheid. Met alle type boxen is te werken, management speelt daarbij een grote rol. Bij Henk Jan hebben de nieuwe ligboxen met waterbedden bijvoorbeeld heel goed uitgepakt.

Henk Jan

Alle maatregelen samen bepalen de uiergezondheid. Als de koeien na het melken los gaan, zie je dat ze gelijk gaan liggen. In de melkstal kunnen we automatisch voeren en krijgen de koeien brok op maat. Alles is via DairyPlan gekoppeld aan de voerstations. Zo kunnen we met veel plezier werken in onze verbouwde stal, met een prima tankcelgetal van 150.

Henk Jan

We hebben 2,5 jaar geleden de stalinrichting aangepast. We hebben nu de ruime en flexibele GEA DairyBarn B3130 ligboxen, met Aquatop waterbedden. De koeien liggen meer en worden ouder. Sinds de verbouwing produceren de koeien 1.000 kg melk per koe per jaar meer. Elke dag vullen we de boxen met gemalen koolzaadstro en kalk. Mede dankzij de mestrobot zijn de benen van de koeien en de boxen mooi schoon.

Share

Henk Jan

Wij maken inderdaad ook gebruik van het bacteriologisch onderzoek dat Marloes zelf op de praktijk doet. Als we een keer een koe hebben met een extreem hoog celgetal, nemen we met name een monster om het juiste antibioticum te kiezen. Al gebruiken we al jaren nagenoeg geen antibiotica bij droogzetten.

Marloes

Klopt. Het dipmiddel kan helpen bij een goede uiergezondheid. Met bacteriologisch onderzoek naar de mastitiskiemen kun je een goed dipmiddel kiezen. Als je te maken hebt met Aureus kies je een afdodende dip, bij E. coli of Streptococcus Uberis kies je voor een dip met een echte beschermende filmlaag.

Henk Jan

Ik behandel al mijn koeien voor met een papieren doek. Daarnaast vind ik de naspray ook heel belangrijk. We gebruiken de IO Shield Spray via GEA. Een spray die de slotgaten verzorgt. Het is een echte barrièredip voor de bescherming. Dat helpt allemaal mee voor de uiergezondheid.

Marloes

De melkstal heeft een hele grote invloed op de uiergezondheid. Daarom doen wij in onze praktijk , als onderdeel van Vetvice, ook natte melkmetingen. Juist omdat het melkproces zo’n enorme impact op uiergezondheid heeft. Aan de ene kant is het belangrijk te focussen op de melkinstallatie zelf, maar aan de andere kant ook het gedrag van de melker. Soms signaleren we problemen, bijvoorbeeld speenpuntvereelting, die we dan weer met de dealer en veehouder bespreken. Om het echt samen op te lossen voor boer én koe.

Henk Jan

Sinds 2,5 jaar melken wij met een 2x12 zij-aan-zij GEA melkstal met Fast Exit. Dat bevalt heel goed, mede dankzij de beweegbare vloer en het rubber op de vloeren. Ook hebben de koeien meer ruimte gekregen door de ruimere standen. Dankzij de dikke melkleiding met grotere diameter melkt het beter. Het vacuüm blijft stabiel, dat is ook positief voor de uiergezondheid.

Goede uiergezondheid is samenspel, het werkt prettig als je alles voor elkaar hebt in de stal. Uiergezondheid blijft een belangrijk aandachtspunt, bewustwording én aandacht voor uiergezondheid spelen daarbij een grote rol. Melkveehouder Henk Jan de Jong uit Boijl en dierenarts Marloes ten Have van Dierenartsencentrum de Stellingwerven vertellen over hoe zij dit in de praktijk aanpakken. 


Alles
voor
elkaar

De droge koeien zijn daarbij ook belangrijk. Dus ook die boxen dagelijks schoonmaken en zorgen voor een comfortabele ligplek. Net als dat het laatste deel van de jongveeopfok ook een pijler is voor een goede uiergezondheid. Daarom neem ik in elk bezoek ook uiergezondheid mee als onderwerp van gesprek. Bewustwording is daarin zo belangrijk. Juist omdat het een samenspel van factoren is, zoals je ook bij Henk Jan ziet.

Henk Jan

Uiergezondheid gaat om veel factoren, je moet daarvoor veel dingen goed doen. Het ligbed van de koeien bijvoorbeeld is daarbij belangrijk, dat moet goed schoon en droog zijn. Diepstrooiselboxen hebben daarbij de voorkeur. Goed en lang liggen is goed voor de hele gezondheid en indirect dus ook voor de uiergezondheid. Met alle type boxen is te werken, management speelt daarbij een grote rol. Bij Henk Jan hebben de nieuwe ligboxen met waterbedden bijvoorbeeld heel goed uitgepakt.

Marloes

Alle maatregelen samen bepalen de uiergezondheid. Als de koeien na het melken los gaan, zie je dat ze gelijk gaan liggen. In de melkstal kunnen we automatisch voeren en krijgen de koeien brok op maat. Alles is via DairyPlan gekoppeld aan de voerstations. Zo kunnen we met veel plezier werken in onze verbouwde stal, met een prima tankcelgetal van 150.

Henk Jan

We hebben 2,5 jaar geleden de stalinrichting aangepast. We hebben nu de ruime en flexibele GEA DairyBarn B3130 ligboxen, met Aquatop waterbedden. De koeien liggen meer en worden ouder. Sinds de verbouwing produceren de koeien 1.000 kg melk per koe per jaar meer. Elke dag vullen we de boxen met gemalen koolzaadstro en kalk. Mede dankzij de mestrobot zijn de benen van de koeien en de boxen mooi schoon.

Marloes

Wij maken inderdaad ook gebruik van het bacteriologisch onderzoek dat Marloes zelf op de praktijk doet. Als we een keer een koe hebben met een extreem hoog celgetal, nemen we met name een monster om het juiste antibioticum te kiezen. Al gebruiken we al jaren nagenoeg geen antibiotica bij droogzetten.

Henk Jan

Klopt. Het dipmiddel kan helpen bij een goede uiergezondheid. Met bacteriologisch onderzoek naar de mastitiskiemen kun je een goed dipmiddel kiezen. Als je te maken hebt met Aureus kies je een afdodende dip, bij E. coli of Streptococcus Uberis kies je voor een dip met een echte beschermende filmlaag.

Marloes

Ik behandel al mijn koeien voor met een papieren doek. Daarnaast vind ik de naspray ook heel belangrijk. We gebruiken de IO Shield Spray via GEA. Een spray die de slotgaten verzorgt. Het is een echte barrièredip voor de bescherming. Dat helpt allemaal mee voor de uiergezondheid.

Henk Jan

De melkstal heeft een hele grote invloed op de uiergezondheid. Daarom doen wij in onze praktijk , als onderdeel van Vetvice, ook natte melkmetingen. Juist omdat het melkproces zo’n enorme impact op uiergezondheid heeft. Aan de ene kant is het belangrijk te focussen op de melkinstallatie zelf, maar aan de andere kant ook het gedrag van de melker. Soms signaleren we problemen, bijvoorbeeld speenpuntvereelting, die we dan weer met de dealer en veehouder bespreken. Om het echt samen op te lossen voor boer én koe.

Marloes

Sinds 2,5 jaar melken wij met een 2x12 zij-aan-zij GEA melkstal met Fast Exit. Dat bevalt heel goed, mede dankzij de beweegbare vloer en het rubber op de vloeren. Ook hebben de koeien meer ruimte gekregen door de ruimere standen. Dankzij de dikke melkleiding met grotere diameter melkt het beter. Het vacuüm blijft stabiel, dat is ook positief voor de uiergezondheid.

Henk Jan

Share

Goede uiergezondheid is samenspel, het werkt prettig als je alles voor elkaar hebt in de stal. Uiergezondheid blijft een belangrijk aandachtspunt, bewustwording én aandacht voor uiergezondheid spelen daarbij een grote rol. Melkveehouder Henk Jan de Jong uit Boijl en dierenarts Marloes ten Have van Dierenartsencentrum de Stellingwerven vertellen over hoe zij dit in de praktijk aanpakken. 

Alles
voor elkaar

De BOER op

De BOER op is het online magazine van de GEA melkwinning en stalinrichting dealers. De BOER op is een uitgave van GEA Nederland en verschijnt twee keer per jaar.
Volledig scherm