Scroll naar beneden

Predippen: alles over de nieuwe regelgeving

Predippen: alles over de nieuwe regelgeving

2 min

Share

Naar het overzicht

Met ingang van 2020 is de regelgeving rondom het voorbehandelen van spenen veranderd. Waar predippen eerder alleen op advies van een dierenarts was toegestaan, zijn bepaalde middelen sinds 1 januari 2020 geregistreerd voor preventief gebruik zonder dierenartsvoorschrift. Johan Grolleman, zelfstandig adviseur Melkwinning, licht de nieuwe regels toe.

Tot voor kort was in het KKM (Keten Kwaliteit Melk), en in de eisen van de meeste zuivelbedrijven, vastgelegd dat het voordippen van spenen niet was toegestaan. Als een dierenarts toestemming verleende om wel voor te dippen werd dit oogluikend toegestaan. “Deze regelgeving was bedoeld om te voorkomen dat er ongewenste stoffen in de melk terechtkomen”, legt Grolleman uit. “Die regels waren alleen lang niet bij iedereen bekend en moeilijk te handhaven, waardoor het vaak niet werd nageleefd. Bovendien is predippen een heel effectieve methode om uierontstekingen, en daarmee antibioticagebruik, terug te dringen en het risico op boterzuur te beperken. De regels schoten daarmee hun doel voorbij.”

Om de voordelen van predippen op een veilige manier te kunnen benutten, is er nu een aantal middelen aangewezen die wél toegestaan zijn, ook zonder tussenkomst van de dierenarts. “Door een aantal veilige en effectieve middelen aan te wijzen, is er eigenlijk geen reden meer om te kiezen voor andere middelen, waarbij er door toevoeging van bijvoorbeeld jodium wel risico is op residu in de melk. Dit komt de kwaliteit van de melk ten goede, en brengt een goede preventieve aanpak voor uierproblemen binnen handbereik.” 

De GEA-predip OxyCide Pré is één van de middelen die geregistreerd zijn als een veilige en effectieve voorbehandeling. Deze predip is gebaseerd op waterstofperoxide perazijnzuur voor een snelle afdoding en bevat melkzuur voor de huidverzorging. 

OxyCide Pré is geschikt voor manuele toepassing in melkstallen als voorschuim of spray en kan ook in de DairyRobot R9500 worden toegepast.

Scroll naar beneden

Predippen: alles over de nieuwe regelgeving

Predippen: alles over de nieuwe regelgeving

2 min

Share

Naar het overzicht

Met ingang van 2020 is de regelgeving rondom het voorbehandelen van spenen veranderd. Waar predippen eerder alleen op advies van een dierenarts was toegestaan, zijn bepaalde middelen sinds 1 januari 2020 geregistreerd voor preventief gebruik zonder dierenartsvoorschrift. Johan Grolleman, zelfstandig adviseur Melkwinning, licht de nieuwe regels toe.

Tot voor kort was in het KKM (Keten Kwaliteit Melk), en in de eisen van de meeste zuivelbedrijven, vastgelegd dat voordippen van spenen alleen was toegestaan op voorschrift van de dierenarts. “Deze regelgeving was bedoeld om te voorkomen dat er ongewenste stoffen in de melk terechtkomen”, legt Grolleman uit. “Die regels waren alleen lang niet bij iedereen bekend en moeilijk te handhaven, waardoor het vaak niet werd nageleefd. Bovendien is predippen een heel effectieve methode om uierontstekingen, en daarmee antibioticagebruik, terug te dringen en het risico op boterzuur te beperken. De regels schoten daarmee hun doel voorbij.”

Om de voordelen van predippen op een veilige manier te kunnen benutten, is er nu een aantal middelen aangewezen die wél toegestaan zijn, ook zonder tussenkomst van de dierenarts. “Door een aantal veilige en effectieve middelen aan te wijzen, is er eigenlijk geen reden meer om te kiezen voor andere middelen, waarbij er door toevoeging van bijvoorbeeld jodium wel risico is op residu in de melk. Dit komt de kwaliteit van de melk ten goede, en brengt een goede preventieve aanpak voor uierproblemen binnen handbereik.” 

De GEA-predip OxyCide Pré is één van de middelen die geregistreerd zijn als een veilige en effectieve voorbehandeling. Deze predip is gebaseerd op waterstofperoxide perazijnzuur voor een snelle afdoding en bevat melkzuur voor de huidverzorging. 

OxyCide Pré is geschikt voor manuele toepassing in melkstallen als voorschuim of spray en kan ook in de DairyRobot R9500 worden toegepast.

De BOER op

De BOER op is het online magazine van de GEA melkwinning en stalinrichting dealers. De BOER op is een uitgave van GEA Nederland en verschijnt twee keer per jaar.
Volledig scherm